LAT (Liikunnan ammattitutkinto) on 

näyttötutkintopohjainen liikunta-alan ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaneet toimivat liikunta- ja vapaa-ajan organisaatioissa, yrityksissä, eri järjestöjen palveluksissa, erilaisissa projekteissa ja sosiaali- ja terveysalan palveluksessa sekä itsenäisinä yrittäjinä. Lisäksi LAT:in suorittaneet osallistuvat liikuntapalvelujen järjestämiseen erilaisissa toimintaympäristöissä.

LAT koostuu neljästä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Pakolliset tutkinnon osat ovat: toimintaympäristön hallinta, terveyttä edistävä liikunta, liikunnan ohjaaminen ja yrittäjyys.

Kuortaneen Urheiluopistolla on mahdollisuus suorittaa aikuisliikunnan, lastenliikunnan ja seuratoiminnan osaamisalan tutkinnot.

OPISKELUTAPA JA AJANKOHTA

Koulutus on monimuoto-opiskelua ja koostuu suunnitteluvaiheesta, lähi- ja etäjaksoista sekä ammattitaidon osoittamisesta näytöissä. Lähijaksot pidetään Kuortaneen Urheiluopistolla.Aikaisemmin  koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista voidaan hyödyntää tutkinnossa vaaditun ammattitaidon näytöissä. Opiskelusta laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma ja näyttösuunnitelma.Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

 Valintatilanteesssa eduksi ovat:
- työkokemus liikunnanohjauksen alalta
- liikunta-alan koulutus
- tutkintotilaisuuksia varten olemassa oleva työnantaja

Lähiopetusjakson kesto on 4-5 päivää, pääsääntöisesti arkipäivisin. Lähiopetusjaksoja on keskimäärin kerran kuukaudessa. LAT:n kokonaiskesto on noin 1 vuosi ja 3kk.

 

Seuraavat aloitusajankohdat:

Aikuisliikunta                       syksyllä 2015
Lasten liikunta                     ilmoitetaan myöhemmin
Seuratoiminta                      ilmoitetaan myöhemmin

 

Tutkinnon perusteet

 

Lisätietoja:
Keskusjohtaja
Atte Hotti
044-7791630
atte.hotti@kuortane.com

Ota yhteyttä